ALPET ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

ALPET sürekli iyileştirme felsefesi ile “Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre”  ile ilgili konularda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 VE  ISO 45001:2018 standartlarını referans alan bir entegre yönetim sistemi oluşturmuştur.

ALPET, Genel Müdürlük birimleri ile birlikte bünyesinde bulunan Mersin, Aliağa, Samsun, İzmit, Kırıkkale Dolum Tesisleri sahip olduğu    ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 belgeleri ile iyileştirme mekanizmasına sahip çalışmalar yürüttüğünü kanıtlamıştır.

ALPET aldığı bu belgeler ile müşteri memnuniyeti odaklı kaliteli ürün ve hizmet sunma çalışmaları yürüttüğünü,  zaman, iş gücü ve diğer kaynakların daha etkin kullanımını, sistem ve iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini hedeflediğini göstermiştir. Diğer taraftan çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması, çalışanlarının sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılması, motivasyon ve memnuniyetinin arttırılması yönünde yaptığı çalışmalar ile uluslararası bir kalite anlayışına sahip olduğunu ortaya koymuştur.