İK POLİTİKAMIZ

 • Tüm süreçlerimizde adayları; yetkinlikleri, yeterlilikleri ve uzmanlıklarını esas alarak değerlendirir; gelecekteki potansiyeline odaklanırız. Cinsiyet, inanç, etnik köken, siyasi görüş, engellilik hali, medeni hal gibi görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar, farklılıkları zenginlik olarak görürüz.
 • Çalışanlarımızın açık pozisyonlarımız için referans oldukları adaylara ‘’bizi en iyi kendi çalışanımız bilir’’ felsefesiyle öncelik tanırız.
 • Sürekli Öğrenme kültürünü benimseyerek eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleriz. 
 • Büyüyen organizasyonumuzda önceliği çalışanlarımıza ve grup şirketlerimize vermeye gayret ederiz. 
 • Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumlarla birlikte ortak çalışmalara imza atarız. 
 • Öğrencilere staj programları sunarak profesyonel gelişim yolunda tecrübe kazanmalarını teşvik ederiz. 
 • Kurum içi etkin iletişime ve iş birliğine önem veririz. Çalışanlarımızı dinler, birlikte çözüm üretmeye çalışırız.
 • Kalite politikalarımıza, standartlara uygun ve İş sağlığı güvenliği uygulamalarına duyarlı yaklaşım gösteririz.
 • Verileri analiz eder, raporlar ve karar destek sistemlerimizde birer ‘’girdi’’ olarak kullanırız.
 • İş yaşam dengesinin etkin şekilde uygulanması ile çalışanların özel ve iş yaşamları arasındaki dengenin kurulmasını önemseriz. 
 • Çalışanların sistemi geliştirmeye yönelik önerilerini ve fikirlerini sunabilmesi için olanak sağlar, açık iletişim ortamında objektif bir tutum sergileriz.